Wegenwerken Uikhoven

UVOC-sporthal ‘tSjeurke is momenteel enkel toegankelijk langs de PastoorGoossenslaan in Uikhoven, wegens grote werkzaamheden op de toegangsweg en parking.

Niet spelen op volgende data

Op volgende data mogen er geen competitie- en/of oefenwedstrijden of tornooien gepland worden:

  • weekend 24-25/09/2016 (o.w.v. EK Kwalificatie Mannen & Vrouwen)
  • zondag 12/02/2017 (o.w.v. Finale Beker van België)

internationaal transfer in Ethias Volley League & Liga Dames

Verificaties zullen gedaan worden.

  • Het KBVBV vzw kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het niet naleven van contracten of akkoorden, of voor de nalatigheid van partijen of derden betreffende internationale transfers, namelijk inzake verzekeringen.
  • Internationale transfers en certificaten hebben enkel betrekking op het sportief kader en geven geen rechten ten aanzien van de Belgische wetgeving inzake arbeidsvergunning en verblijfsvergunning van buitenlanders in België.
  • Een internationaal transfer of certificaat geeft geen rechten inzake verblijf in België en kunnen een eventuele uitwijzing niet beletten.
  • Voor professionele spe(e)l(st)ers wordt een internationaal transfer toegekend zonder te refereren naar een arbeidsovereenkomst; deze wordt tussen spe(e)l(st)er en club afgesloten zonder tussenkomst van het verbond.

Een speler kan zich dus niet beroepen op de toekenning van een internationaal transfer als bewijs van een contract van betaalde sportbeoefenaar.

Albert Daffe,
Secretaris-Generaal KBVBV