Oproep voor kandidaturen ‘Nationaal Voorzitter KBVBV/FRBVB’

In overeenstemming met de statuten van het Koninklijk Belgisch Volleybal Verbond vzw zal de statutaire algemene vergadering van donderdag 15 juni 2017 een voorzitter kiezen voor een mandaat van vier jaar (2017-2020).

De kandidaturen moeten ten laatste op 28/04/2017 per aangetekende verzending naar het secretariaat gestuurd worden, de poststempel geldt als bewijs.

Geïnteresseerden vinden de oproepingsbrief hier.