Oproep voor kandidaten voorzitter NSC

In het kader van haar werking zoekt het Koninklijk Belgisch Volleybal Verbond (KBVBV) een voorzitter voor haar Nationale Scheidsrechter Commissie (NSC).  De referentietermen vindt u hier .

Kandidaten dienen zich te melden voor 15 september.