Overlijden Albert DAFFE

Na een jarenlange doch ongelijke strijd tegen zijn ziekte overleed de secretaris-generaal van het Koninklijk Belgisch Volleybalverbond, Albert DAFFE.

Zijn hele leven was aan volleybal gewijd. Meer nog dan als secretaris-generaal van de KBVBV zal hij herinnerd worden als de energieke voorzitter van de Franstalige vleugel AIF, voorzitter van het provinciaal comité van Namen en voorzitter sinds altijd van zijn geliefde club VC Mosan Yvoir. Als geen ander promootte hij de volleybalsport in het Franstalige landsdeel.

Namens de hele Belgische volleybalwereld biedt de raad van bestuur haar medeleven aan aan de familie.

http://www.inmemoriam.be/fr/2017-01-22/albert-daffe/

http://www.volleyaif.be/site/images/Photo_A._DAFFE.jpg