Nieuw convenant Volley Belgium – Liga A Heren

Op 13 oktober werd het nieuwe convenant van samenwerking en gedragscode tussen Volley Belgium en de Liga A Heren aan de pers voorgesteld.  Dit convenant vormt de hoeksteen van de samenwerking tussen de twee VZWs, alvast voor een periode van twee Olympiades (ttz tot 2027-2028).  De gedragscode in het convenant verdeelt de bevoegdheden tussen de partners.

De samenwerking zal gestuurd worden door een Regulation Co-operation Body (RCB), een orgaan van coördinatie en communicatie dat ook de mogelijkheid biedt om door concertatie eventuele geschillen intern uit te praten.

U vindt het convenant hier .

BOIC-vorming : Women & Sports (19/11)

De Task Force “Women & Sports” van het BOIC stelt op 19/11 een inspirerende vorming voor rond de gendergelijkheid van topsporters, coaches, officials en bestuurders . Klik  hier voor meer info.

Europees Kampioenschap in België

affiche EK M 2019

 

Van 13 september tot 24 september gaat het Europees kampioenschap volleybal voor heren door in België. Voor het eerst wordt een EK georganiseerd door vier verschillende landen. In België wordt een poulefase afgewerkt met 6 teams (SRB, GER, ESP, BEL, AUT, SVK), en vervolgens twee achtste finales en één kwartfinale.

Van 13 tot 14 september worden de wedstrijden afgewerkt in Paleis 12 (Heizel – Brussel) van 15 tot 19 september wordt er in de Lotto Arena in Antwerpen gespeeld. De achtste finales en kwartfinale worden op 21 en 24 september afgewerkt in de het Antwerpse Sportpaleis.

Info en tickets kan je vinden op http://www.topvolleybelgium.be/event/detail/eurovolley/

De finale van het EK gaat door in Parijs op 29 september om 17u30.

Waarom moet je absoluut naar het EK?

  1. Een unieke kans om in België topvolleybal te zien.
  2. Er is randanimatie, muziek en acts tijdens de matchen en een zeer gemoedelijke sfeer bij de supporters.
  3. De kans om oude bekenden uit de volleybalwereld tegen het lijf te lopen.
  4. Onze Red Dragons maken kans om het podium te halen.

Nieuw logo CEV

De Europese volleybalfederatie CEV heeft een nieuw logo.

Vind er hier alles over!

Verduidelijking naar aanleiding van een eerder persartikel

Aangezien een eerder persbericht foutief zou kunnen geïnterpreteerd worden ( en gelet enkele vragen die we kregen van clubs én de Vlaamse Overheid) wenst de raad van bestuur Volley Belgium zeer uitdrukkelijk te melden dat alle clubs steeds dienen te handelen conform alle wettelijke bepalingen die op hen van toepassing zijn op onder meer juridisch, fiscaal en sociaalrechterlijk vlak ( inclusief de CAO van toepassing op clubs die wensen deel te nemen aan de Liga A Heren).

De federatie is van oordeel dat de federatie hierop geen controle kan uitoefenen. Indien de federatie in kennis wordt gesteld of vaststelt dat clubs dwingende wettelijke bepalingen op deze vlakken niet zouden respecteren, dan zal de federatie hieraan steeds het gepaste gevolg geven.

Belgium Beachvolley 2019

Volley Belgium trekt het nieuwe beach seizoen op gang.  Het volledige reglement 2019, inclusief de kalender vindt u hier , de belangrijkste verschillen tegenover vorig jaar zijn te vinden in deze samenvatting.

Competitiehervorming : naar een piramidale structuur

Vanaf volgend seizoen 2019-2020 zal de Belgische volleybalcompetitie evolueren naar een piramidale structuur. De vloeiende overgang tussen basis en top verzekert een hoogstaand spelniveau op alle geledingen van de competitie.  De hervorming versterkt tevens de samenwerking tussen Volley Vlaanderen en de Féderation Volley Wallonie-Bruxelles.

Kijk snel naar het communiqué.

Europees Kampioenschap 2019 Dames : de poules

Enkele dagen na de lottrekking voor de heren in Brussel had gisteren in Turkije dezelfde oefening plaats voor de dames. De Yellow Tigers nemen het in Pool B op teken gastland Polen, Italië, Portugal, Slovenië en Oekraïne.  De vier best geklasseerde ploegen van de groep gaan door naar de achtste finales. Een haalbare kaart.

Surf naar Topvolley Belgium voor meer info.

 

De gedetailleerde regels omtrent stijgen & dalen zijn beschikbaar

Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles gaven hun fiat aan een voorstel van Volley Belgium voor een grondige hervorming van de nationale competitie.  Zeer binnenkort wordt deze voor iedereen uit de doeken gedaan. Als voorsmaak kan u nu al kennis maken met de regels stijgen en dalen 2018 – 2019   (tussen het lopende en het volgende seizoen), die het competitiereglement 2018-2019 vervolledigen.

U vindt alle info op de pagina ‘Reglementen’.

NIEUW JURIDISCH REGLEMENT : informatiefiche

Sinds 1 september is voor de nationaal spelende clubs (en hun spelers) een nieuw juridisch reglement van kracht.  Om dit belangrijke instrument meer toegankelijk te maken heeft Volley Belgium voor u een infofiche opgesteld.

Verzeker u er alvast van dat uw juridisch electronisch adres correct is.

TTO STOP

TECHNICAL TIME-OUT

 

De RvB Volley Belgium dd. 21.08.2018 heeft unaniem beslist om de Technische Time-outs af te schaffen (TTO bij het 8ste en het 16de punt) en dit voor ALLE volleybalcompetities in België.

 

Deze maatregel zal van toepassing zijn vanaf 01.09.2018.

 

Convenant tussen Volley Belgium en de Belgische Volleyballiga

DhwDGGfWAAc9nKbVolley Belgium en de vzw Belgische Volleybal Liga Heren hebben na maandenlange onderhandelingen een overeenkomst getekend die de relatie tussen beide organisaties in goede banen moet leiden. De voorzitters van de federatie en de liga Heren, respectievelijk Guy Juwet en Philippe Boone, hebben onder impuls van minister van Sport Philippe Muyters de grote lijnen vastgelegd voor een loyale en constructieve samenwerking.

Het convenant erkent de specifieke expertise en bevoegdheden van beide verenigingen en bepaalt hoe de samenwerking in de praktijk zal gerealiseerd worden. Hierbij wordt Volley Belgium, de vernieuwde naam van de federatie, erkend als enige officiële overkoepelende autoriteit voor het volleybal in België. De Euromillions Volley Liga zal zich focussen op het ontwikkelen van het topclubvolleybal om de competitie op het hoogste niveau sportief en commercieel aantrekkelijker te maken.

Er werd ook overeengekomen dat Guy Juwet, voorzitter van Volley Belgium, uitgenodigd wordt op de raad van bestuur van de Liga en dat de Liga zal deelnemen aan de federale adviescommissies. Deze samenwerking bevordert de transparantie van het beleid van Volley Belgium en van de Liga opdat mogelijke discussiepunten binnen de kortst mogelijke termijn opgelost kunnen worden.

Na maanden van onderhandelingen zijn alle partijen het eens dat dit convenant een nieuwe start is om het Belgische clubvolleybal met alle middelen te ondersteunen.

 

 

Het KBVBV wordt Volley Belgium

Op 26 april keurde de algemene vergadering van het KBVBV haar nieuwe statuten  goed.

Er verandert heel wat, te beginnen met de naam.

Zeg vanaf nu niet meer ‘het Koninklijk Belgisch Volleybalverbond (KBVBV)’, maar zeg ‘VOLLEY BELGIUM‘!

Volley Belgium ligt niet alleen gemakkelijker in de mond, het geeft ook beter aan waar deze federale entiteit voor staat. Gesteund door haar twee vleugels ‘Volley Vlaanderen – VV’ en de ‘Fédération Volley Wallonie-Bruxelles – FVWB‘ staat Volley Belgium voor die éne internationaal erkende volleybalfederatie van het land, verantwoordelijk voor alle nationale competities en de Belgische nationale ploegen.  Volley Belgium is de unieke gesprekspartner voor het FIVB, het CEV, het BOIC en andere partners in de volleybalwereld.

Met de nieuwe statuten verdwijnt de functie van secretaris-generaal. Een nieuw mandaat van Financieel bestuurder werd gecreëerd. Claude Kriescher, voorgedragen door het FVWB, werd onmiddelijk verkozen na de inwerkingtreding van de nieuwe statuten.

Anderzijds wordt de federatie verrijkt met een Bondsparket, waarvan de exacte bevoegdheden weldra bepaald zullen worden. Toon Sorgeloos werd door de algemene vergadering benoemd als bondsprocureur, met Thierry Freyne als substituut-bondsprocureur.

Volley Belgium Bondsparket

Loofblommestraat 7
B-9051 Gent/Sint-Denijs-Westrem
09/ 225.50.43

De statuten voorzien ook andere comités (juridisch, medisch, ethisch) die in de nabije toekomst zullen ingevuld worden.