Belgium Beachvolley 2019

Volley Belgium trekt het nieuwe beach seizoen op gang.  Het volledige reglement 2019, inclusief de kalender vindt u hier , de belangrijkste verschillen tegenover vorig jaar zijn te vinden in deze samenvatting.

NIEUW JURIDISCH REGLEMENT : informatiefiche

Sinds 1 september is voor de nationaal spelende clubs (en hun spelers) een nieuw juridisch reglement van kracht.  Om dit belangrijke instrument meer toegankelijk te maken heeft Volley Belgium voor u een infofiche opgesteld.

Verzeker u er alvast van dat uw juridisch electronisch adres correct is.

TTO STOP

TECHNICAL TIME-OUT

 

De RvB Volley Belgium dd. 21.08.2018 heeft unaniem beslist om de Technische Time-outs af te schaffen (TTO bij het 8ste en het 16de punt) en dit voor ALLE volleybalcompetities in België.

 

Deze maatregel zal van toepassing zijn vanaf 01.09.2018.

 

Reglementen

NIEUWE REGLEMENTEN : 2019-2020

BESTAANDE REGLEMENTEN